Kv Fabriken 36, Stockholm

MVB har på uppdrag av L E Hellstedt genomfört en totalrenovering av kvarteret Fabriken 36 på Södermalm i Stockholm.

MVB har sedan 2002 utfört flera totalombyggnader åt fastighetsbolaget L E Hellstedt AB, samtliga utförda i nära samarbete mellan byggherre och totalentreprenör. Kvarteret Fabriken 36 på Södermalm i Stockholm är ett av de senaste projekten.

Kvarteret Fabriken 36 innehåller 41 hyreslägenheter, garage och gemensamhetsutrymmen som i denna entreprenad genomgick en omfattande renovering såsom nya elinstallationer, tapp och -spillvatteninstallationer samt nytt ventilationssystem utöver samtliga ytskikt.

Samtliga hyresgäster evakuerades etappvis under ombyggnaden. Entreprenaden färdigställdes under 2017.