Rekordår med fortsatt god lönsamhet

2018 blev ännu ett bra år för byggkoncernen MVB. Fakturering överträffade tidigare nivåer och koncernen noterade ett nytt rekord på 2 700 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster blev även det historiskt högt på dryga 100 miljoner kronor.


MVB är en del av den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som i dag består av tio bolag med ca 700 anställda och en gemensam omsättning på drygt 3 500 miljoner kronor. MVB är det största bolaget i koncernen med sina 500 anställda.

MVB:s resultat publiceras i årsredovisningen som utkommer i april varje år. 2017 var det första året då utgåvan även omfattade en hållbarhetsredovisning. Nedan har vi samlat våra årsredovisningar för de senaste åren.

MVB arsredovisning 2018

MVB_arsredovisning 2017

MVB_arsredovisning 2016

MVB_arsredovisning 2015

MVB arsredovisning 2014