MVB i siffror 2023

Fakturering: 3 709  mnkr
Soliditet: 28 %
Årets resultat: 54,5 mnkr efter finansiella poster
Orderstock dec 2023: 3 400 mnkr
Antal anställda: 547

MVB är en del av den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som i dag består av sju bolag med totalt ca 950 anställda och en bruttoomsättning på 5 700 miljoner kronor (2023). MVB är det största bolaget i koncernen. Gullringsbo Egendomar är idag Sveriges största icke publika eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern.

MVB Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner som pdf-fil.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

AB Gullringsbo Egendomar

Ladda ner Gullringsbo Egendomar på fem minuter 2023