MVB i siffror 2021

Fakturering: 3 142 mnkr
Soliditet: 34 %
Årets resultat: 99,4 mnkr efter finansiella poster
Orderstock dec 2021: 3 456 mnkr
Antal anställda: 487

MVB är en del av den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som i dag består av sju bolag med totalt ca 900 anställda och en gemensam omsättning på 4 800 miljoner kronor (2021). MVB är det största bolaget i koncernen. Gullringsbo Egendomar är idag Sveriges största icke publika eller instutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern.

MVB Års- och hållbarhetsredovisning

Pdf att ladda ner.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

AB Gullringsbo Egendomar

Kort information om koncernen