MVB i siffror 2022

Fakturering: 3 395 mnkr
Soliditet: 30 %
Årets resultat: -23 mnkr efter finansiella poster
Orderstock dec 2022: 3 261 mnkr
Antal anställda: 486

MVB är en del av den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som i dag består av sju bolag med totalt ca 900 anställda och en gemensam omsättning på 4 900 miljoner kronor (2022). MVB är det största bolaget i koncernen. Gullringsbo Egendomar är idag Sveriges största icke publika eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern.

MVB Års- och hållbarhetsredovisning

Pdf att ladda ner.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

AB Gullringsbo Egendomar

Ladda ner Gullringsbo Egendomar på fem minuter 2023