Din byggpartner från idé till färdigställande och garantitid

MVB:s verksamhet består av Byggentreprenader - såväl nyproduktion som renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) - åt privata företag och offentlig verksamhet. Vår Byggservice tar hand om mindre reparations- och ombyggnadsarbeten, försäkringsuppdrag samt eftermarknad. I Skåne har vi en avdelning för entreprenader inom Anläggning som utför mark- och ledningsentreprenader för såväl våra interna projekt och för privat och offentlig verksamhet.

MVB:s hållbarhetserbjudande

En del i vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda våra kunder hållbara lösningar som i sin tur positivt bidrar till att deras hållbarhetsmål uppfylls och därmed till samhället i stort. Genom att komma in tidigt i processen kan vi vara en rådgivande part för att det framtida huset ska få så lågt klimatavtryck som möjligt och en kostnadseffektiv framtida drift. MVB har stor erfarenhet av att bygga med högt ställda miljökrav, såsom LEED Platinum, WELL v. 2 och BREEAM Very Good. Idag arbetar vi även alltmer med cirkulärt byggande som ett led att öka återbruk och minska avfallet.

Trygghet genom BKMA - Byggföretagens verksamhetsledningssystem

MVB arbetar enligt BKMA, ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer höga krav på kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. BKMA fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BKMA ger dig som beställare en trygghet att rätt kvalitet, hänsyn till miljön, god arbetsmiljö och dokumentation av projektets genomförande efterlevs. MVB har i alla sina regioner en anställd KMA-samordnare med ansvar att utveckla och upprätthålla arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Projektutveckling

Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför vi projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra kontor.