Din partner från idé till färdigställande och garantitid

Bostäder, skolor, kontor, ädreboende, idrottshallar, butiker, industri och lager. Nybyggnader, om- och tillbyggnader. Under våra drygt 55 år som ett växande byggföretag har vi fått förtroendet att bygga väldigt många olika projekt. Det har gett oss stor kunskap. Vi tror att detta i kombination med kvalitet och vårt engagemang, är det som våra kunder uppskattar. Likaså att vi tar ansvar och är med under hela byggprocessen, från idé till färdigställande och garantitid.

MVB:s verksamhet omfattar såväl nyproduktion som renovering, tillbyggnad och ombyggnad (ROT). En stor del av våra projekt är i samverkan, där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt val att vara en lokal entreprenör med närhet till kunden och med en platt organisation som ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och stor tillgänglighet.

När du anlitar oss får du en partner med brett kunnande och engagemang genom projektets alla faser, från systemhandling till garantibesiktning. Vi är prestigelösa och lösningsfokuserade med sikte på att bygga långsiktiga relationer och affärssamarbeten. Det är därför självklart att arbeta för att våra beställare får projekt som genomförs på ett så lönsamt och resurseffektivt sätt som möjligt.

Byggentreprenader

Nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnader av mindre till riktigt stora och komplexa projekt.
Läs mer om Byggentreprenader

Byggservice

Underhåll, reparations- och ombyggnadsarbeten,  stam- och badrumsrenoveringar samt eftermarknad.
Läs mer om vår Byggservice här.

Anläggning

Anläggnings- och markentreprenader för privat och offentlig verksamhet.
Läs mer om vår Anläggning här.

Trygghet genom BKMA

MVB arbetar enligt BKMA, ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer höga krav på kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. BKMA fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BKMA ger dig som beställare en trygghet att rätt kvalitet, hänsyn till miljön, god arbetsmiljö och dokumentation av projektets genomförande efterlevs. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. MVB certifieras en gång per år av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att företaget tillämpar systemet på rätt sätt.

BKMA:S FÖRDELAR

…för beställaren
• entreprenören har ett fungerande kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem
• entreprenörens personal är välutbildad
• effektivitet och kvalitet ökar
• entreprenören har ett enhetligt arbetssätt
• systemet kan enkelt utvärderas
• dina krav uppfylls på ett bättre sätt
• du kan ha förtroende för entreprenören

... för byggföretaget
• det blir lättare att uppfylla kundens och samhällets krav
• kostnaderna kan hållas nere
• konkurrenskraften ökar
• utomstående kan lätt värdera systemet
• verksamhetens effektivitet ökar, liksom kvaliteten på arbetet
• arbetssättet i företaget blir enhetligt
• introduktion av nya medarbetare underlättas

MVB har i alla sina regioner en anställd KMA-samordnare med ansvar att utveckla och upprätthålla arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer om BKMA

ISO 9001 och ISO 14001

MVB Skellefteå är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs mer om certifieringen här.

 

MVB:s hållbarhetserbjudande

En del i vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda våra kunder hållbara lösningar som i sin tur positivt bidrar till att deras hållbarhetsmål uppfylls och därmed till samhället i stort. Genom att komma in tidigt i processen kan vi vara en rådgivande part för att det framtida huset ska få så lågt klimatavtryck som möjligt och en kostnadseffektiv framtida drift.

MVB har stor erfarenhet av att bygga med högt ställda miljökrav, såsom LEED Platinum, WELL v. 2 och BREEAM Very Good. Idag arbetar vi även alltmer med cirkulärt byggande som ett led att öka återbruk och minska avfallet. Läs mer om våra projekt

Kv. Princeton

Stockholm

Nyproduktion av fastighet för vård, forskning, utbildning inom Life Science. Kv. Princeton är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och Breeam Very Good.

Läs mer om projektet här »

Eden

Malmö

Nyproduktion av kontorsfastighet som är Sveriges första fastighet som certifieras enligt WELL Core Platinum, internationella byggstandardens högsta nivå.

Läs mer om projektet här »

Köpenhamnsgård

Varberg

Nyproduktion av 12 bostadsrätter som anpassas till befintliga byggnader. Köpenhamnsgård byggs för certifiering enligt Green Building.

Läs mer om projektet här »

Projektutveckling

Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför vi projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra kontor.