Älska staden

Våra städer står inför stora utmaningar då allt fler väljer staden som en plats att verka och bo i. Urbaniseringen beräknas fortsätta i hela världen. År 2050 spås det att 70 % av världens befolkning kommer att vara stadsbor. Det ställer höga krav på att vi skapar miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara städer.

MVB har valt devisen Älska staden då det är i just i den växande staden, med dess ökade behov av ny infrastruktur, nya bostäder och nya arbetsplatser som vi på MVB har vår framtid. Men att bygga framtidens stad ger oss också ett ansvar. Vi måste bygga klokt och hållbart men även vårda det som finns, för att skapa en stad som alla kan älska. Med vår devis Älska staden uttrycker vi den kärlek vi har till staden som vi är med och utvecklar.