Anläggning

MVB:s markavdelningen har  sin verksamhet i Skåne och utför entreprenader för såväl interna projekt som för privat och offentlig verksamhet.

Våra projekt omfattar allt från grundarbeten för skolor, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system, gator, parker, offentliga platser och skolgårdar. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner.

Kontakt

Vill du veta mer om vår anläggningsverksamhet, hör av dig till:

Nordvästra Skåne:

Arbetschef Christoffer Andersson, e-post till Christoffer, telefon: 0431-888 00

Sydvästra Skåne:

Arbetschef David Linde, e-post till David, telefon: 040-32 17 00

Läs mer om våra markprojekt här.