Telefonplanshallen, Västberga IP, Stockholm

MVB har på uppdrag av Fastighetskontoret för Stockholms stad byggt en ny, fullstor idrottshall på Västberga IP i Hägersten.

Projektet omfattade nyproduktion av en s.k. multihall för idrotterna badminton, basketboll, handboll, innebandy och volleyboll.

Hallen är byggd i två plan. Första planet består av omklädningsrum, duschar, driftrum, cafeteria och förråd. På andra planet ligger själva idrottshallen med läktare, taktikrum och förråd. Planen kan avskiljas till 2 st rum med hjälp av en ridåvägg. De två våningarna ansluts med fyra trappor och en hiss som möjliggör tillgänglighet för samtliga.

Stommen, ståendes på en betongplatta på mark, består av en stålstomme som bär upp ett HD/F-bjälklag som bildar plan två och stabiliseras med hjälp av kompletterande betongväggar och limträpelare, som fortsätter upp till plan två och ansluts till limträbalkar och ett isolerat TRP-tak.

Ytterväggarnas kärna består av sandwichelement beklätt med en fasad bestående av murade tegelväggar på grundplan och spaltpanel av kebonyträ på övre plan. Stora delar av plan två täcks av stora fönsterband av polycarbonatskivor som ger ett mjukt dagsljusinsläpp in i den ljusa hallen.

Solpaneler för fastighetens energibehov är installerade på idrottshallens tak.