NPN Trä, Vistorp

MVB har byggt ny produktionslokal och kontor åt NP Nilsson i Vistorp utanför Förslöv.

Projektet omfattade nybyggnation av produktionslokal på 4 200 kvm samt kontor och personalbyggnad på 350 kvm, Produktionslokalen är byggd med prefab-tillverkade betongfundament, stålstomme, betongsockel, sandwichelement och TRP-tak. På taket finns solceller som förser verksamheten med en del av elen som används.

Lokalerna används bland annat till takstolstillverkning och produktion av väggelement.
Företaget producerar varje år ca 10 000 takstolar samt väggelement till ca 150 hus. Byggnaden utgör även referensobjekt för Lindab, då NP Nilsson bland annat levererat stålstomme, TRP, sandwich, ventilation, plåtavtäckning och avvattning.

Kontorsbyggnaden som rymmer kontor och personalutrymmen är platsbyggd träkonstruktion, betongplatta, bärande ytterväggar i trä. Takkonstruktionen består av
fackverkstakstolar (vilka NPN själva levererat) råspont, papp samt plåt bandtäckning.