Plåtförädlingen 15, Helsingborg

MVB har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter byggt en ny logistikanläggning i södra Helsingborg.

Fastigheten är belägen i Hamncity i södra delen av staden och har en yta på är 8 700 kvm med en totalhöjd på tolv meter. Byggnaden har åtta lasthus för smidig in- och utlastning
och konstruerad för att ge möjlighet till en flexibel planlösning. I huset finns även en kontorsdel på bottenplan samt i entresolplan.

Konstruktionen är platta på mark med vältbetong i lagerdelen och betong i kontorsdelen. Stomme av stål, prefab betongsocklar och sandwichelement. I projektet gjordes en grundförstärkning med jetinjektering, en metod där solida pelare skapas i jorden genom att jord eroderas bort med en jetstråle och ersätts med cementsuspension.

Plåtförädlingen 15 är byggd för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver och har bland annat försetts med solpaneler på taket.

Textilföretaget Springhill, med rötter i Helsingborg, hyr en större del av fastigheten och
i deras del har lokalerna skräddarsytts för verksamheten.

Den nya logistikanläggningen färdigställdes under kvartal 4, 2023.

Första spadtaget togs den 1 februari 2023.