Tegelbruksvägen, Vänersborg

MVB har på uppdrag av Vänersborgs kommun byggt ett nytt gruppboende i kommunen.

Projektet omfattade att på totalentreprenad uppföra en ny gruppbostad på Tegelsburksvägen, innehållande sex lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen samt uteförråd. I projektet ingick även att anlägga en ny infart och framfartsväg med parkeringsplatser som nu är gemensam för det nya och det befintliga boendet.

Huset var inflyttningsklart i slutet av augusti 2018.