Välkommen att kontakta oss!

MVB bedriver verksamhet i tre regionala bolag; MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland, MVB Syd i Skåne samt MVB Öst i Stockholm inklusive Mälardalen. Välkommen att kontakta något av våra nio lokala kontor, så berättar vi mer om vår verksamhet och våra projekt.