Välkommen att kontakta oss!

MVB bedriver verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling i tre regionala bolag; MVB Syd i Skåne med lokala kontor i Malmö, Munka Ljungby och Helsingborg, MVB Öst i Stockholm inkl. Mälardalen, och MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland med kontor i Göteborg, Lidköping, Trollhättan och Varberg. Kontakta något av våra kontor så berättar vi mer om vår verksamhet och våra projekt.