Återuppbyggnaden av Kockenhus i Mölle påbörjad

Återuppbyggnaden av Kockenhus slott är i gång efter den förödande branden i januari. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har gett MVB i uppdrag att genomföra projektet.


22 september, 2022

Återuppbyggnaden av Kockenhus slott är i gång efter den förödande branden i januari. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har gett MVB i uppdrag att genomföra projektet.

Branden i januari 2022 totalförstörde slottet som Nils Gyllenstierna lät bygga 1882. Kvar fanns enbart husets fasad samt delar av det ena tornet. Då byggnaden är viktig för orten ur ett historiskt perspektiv beslöt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen att återuppbygga slottet och återställa det ursprungliga utseendet exteriört.

Nu är arbetet i gång och första etappen är att bygga upp nya stommar och tak så att slottet skyddas från väder och vind.

− Det är alltid spännande att arbeta med äldre hus, då vi ofta inte har tillgång till de ursprungliga byggritningarna. Många gånger får vi hitta lösningar efter hand när nya och oväntade saker dyker upp. I projektet samarbetar vi med en antikvarie för att färger och detaljer ska bli så likt originalet som möjligt, bland annat kommer vi att använda en del återbruk av material. Nu pågår arbetet med takstommen som ska bära det stora koppartaket. När huset väl är tätt kan vi montera ner väderskyddet och påbörja insidan, säger Magnus Wreifält, Arbetschef på MVB Syd AB.

Kockenhus har sedan det byggdes varit privatbostad för släkterna Gyllenstierna och Stiernstedt. Det var också här, i ett av tornrummen, som författaren Frans G. Bengtsson skrev stora delar av sin roman Röde Orm när han var gäst på slottet sommaren 1945.

Kockenhus beräknas vara klar under andra hälften av 2023.

För ytterligare information om projektet kontakta Platschef Anders Rundström på 0431-888 81 eller Arbetschef Magnus Wreifält på 0431-888 15.