Bostadsministern besöker Elisabeths Port

Bostadsminister Johan Danielsson besöker MVB:s bostadsprojekt i Vänersborg.


10 maj, 2022

Bostadsminister Johan Danielsson besökte i veckan MVB:s byggprojekt Elisabeths Port tillsammans med vår beställare Vänersborgsbostäder. Det blev ett samtal kring bygg- och bostadsbranschens aktuella frågor såsom kompetensförsörjning, prishöjningar, tillgång på material, leveranser med mera.

Bilden från vänster:  kommunstyrelsen ordförande Benny Augustsson, bostadsministern Johan Danielsson och vd för Vänersborgsbostäder Gunnar johansson.

Reportage i lokaltidningen