MVB ansluter sig till LFM30

20 september, 2019

MVB har valt att ansluta sig till Lokal färdplan i Malmö (LFM30) som är ett lokalt branschinitiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 30. LFM30 ligger i linje med MVB:s hållbarhetsstrategi och företagets vilja att verka för byggandet av hållbara städer.

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska vara fossilfritt år 2045. För att nå målet krävs stora omställningar för alla branscher och inte minst för byggsektorn som årligen står för mer än 20 % av den totala klimatbelastningen. Malmö stad är en kommun med hög byggtakt och på förekommen anledning har byggbranschens aktörer tagit initiativ till en lokal färdplan i syfte att påskynda arbetet mot en klimatneutral byggsektor år 2030.

– Våra städer växer i snabb takt och vi måste alla hjälpas åt för att de ska bli socialt och ekologiskt hållbara för kommande generationer. Som byggföretag har vi ett stort ansvar för att utvecklingen av våra städer blir positiv. Det känns därför självklart att MVB är med och verkar för Malmös mål att vara Sveriges klimatsmartaste stad år 2030, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd.

I den lokala färdplanen presenteras sex fokusomåden där bland annat klimatneutrala byggmaterial och klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter ingår. En stor del av arbetet för att se till att målen uppfylls internt på MVB kommer företagets hållbarhetsspecialist och certifierade miljösamordnare Ahmed Hadzimuratovic att ha.

– Färdplanen grundar sig på att vi ska bygga långsiktigt och med hållbara material och smarta energilösningar. Det är kriterier som MVB redan bygger efter, men genom LFM30 sätts krav på redovisning av faktiska utsläpp och konkreta åtgärder för hur vi ska uppnå ett klimatneutralt byggande fullt ut. Det är jättebra och sätter press på alla aktörer i branschen. Nu hoppas jag att fler kommuner och företag tar stafettpinnen och för den vidare mot ett helt klimatneutralt Sverige, säger Ahmed.