MVB bygger ännu en skola i Stockholmsregionen

19 september, 2018

Nu är byggandet av Nya Åbyskolan i Västerhaninge igång. Till höstterminen 2020 kan personal och ca 700 elever ta den nya skolan i anspråk.

Haninge kommun växer snabbt. För att möta det ökade antalet elever behövs både flera nya skolor och ombyggnationer av befintliga skolor i kommunen. Kommunens helägda fastighetsförvaltningsbolag, Tornberget AB, har därför gett byggbolaget MVB i uppdrag att uppföra Nya Åbyskolan i Västerhaninge.

Nya Åbyskolan blir en F-6 skola i två och en halv plan på ca 7 700 kvm och kommer att rymma undervisningslokaler, salar för praktiskt- och estetiska ämnen, ett tillagningskök, matsal samt lokaler för administration. Skolan byggs ihop med idrottshallen (Åbyhallen) som redan är påbörjad. I entreprenaden ingår även anläggning av skolgården som kommer att vara öppen mot Åbyparken samt att återskapa två skyddsrum. Skyddsrummen kommer att placeras i den enplansbyggnad som binder samman skolan och idrottshallen.

MVB har på kort tid fått många nya uppdrag i Stockholmsregionen. Förutom Åbyskolan pågår bland annat byggandet av en fastighet för forskning inom Life Science i Hagastaden, Kv. Princeton och den nya bandyhallen på Gubbänges IP.