MVB bygger huvudbyggnaden i Stockholm Norvik Hamn

22 augusti, 2018

Stockholms Hamn AB har gett MVB i uppdrag att bygga den centrala huvudbyggnaden i nya Stockholm Norvik Hamn utanför Nynäshamn. Ordern är värd ca 90 MSEK.

Projektet omfattar nybyggnation av en fastighet som kommer att rymma lokaler för gemensamma funktioner för de som är verksamma i hamnen såsom kontor, mötesrum, matsal och omklädningsrum. Den fem våningar höga byggnaden blir ca 2 000 kvm och beräknas stå klar i oktober 2019.

Stockholm och Mälardalsregionen är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Det ställer krav på en väl fungerande infrastruktur där sjöfarten är en viktig del, inte minst för att godstransporter via vatten är en effektiv och hållbar transportlösning. Med etableringen av nya Stockholm Norvik Hamn tryggas varuförsörjningen till regionen.

Fullt utbyggd kommer hamnen omfatta cirka 44 hektar och ha kapacitet att hantera cirka 500 000 containers per år. Hamnen kommer att uppfylla de krav på vattendjup, kajlängd, terminalyta med mera som dagens moderna fartyg har. 2020 ska Stockholm Norvik Hamn kunna ta emot det första fartyget.