MVB renoverar flerbostadshus i Göteborg

15 augusti, 2023

MVB har fått i uppdrag att totalrenovera ett flerbostadshus inom allmännyttans bestånd i Göteborg. Fastigheten är från början av 1950-talet och kommer få en rejäl upprustning både in- och utvändigt.

Projektet består av renovering av ett flerbostadshus, med option på ytterligare ett. Huset är ett punkthus från 50-taletet i 9 våningar plus en takvåning och innehåller 35 lägenheter. Renoveringen består utvändigt av takbyte, tilläggsisolering, ny fasad, nya balkonger och fönster. Vid den invändiga renoveringen kommer samtliga ytskikt gås över, kök och badrum ska bytas samt byte av samtliga stammar.

– Vi på MVB har mycket erfarenhet av liknande projekt där äldre fastigheter ska genomgå omfattande renoveringar. Med vår kompetens är vi en trygg entreprenör genom hela projekttiden, säger Josefina Larsson Jarbring, arbetschef MVB Väst.

Entreprenaden utförs på uppdrag av Bostadsbolaget som är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. De har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och syftet med projektet är bland annat att öka den tekniska livslängden, minska underhållskostnaderna samt göra lägenheterna attraktiva för hyresgäster över lång tid.

Projektet är en totalentreprenad med en planerad projekttid för hus 1 mellan oktober 2023 och januari 2024.