MVB stödjer Parasport Sverige

5 juli, 2019

MVB vill bidra till byggandet av hållbara städer. Hållbara inte enbart från ett miljöperspektiv utan även från ett socialt. Staden ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi eller nedsatt funktionsförmåga.

Parasport Sverige (tidigare Svenska Handikappförbundet) verkar för att personer med rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning – motions- ​som elitnivå, ung som gammal – ska kunna utöva idrott eller rehabiliteras på samma villkor som alla andra. Förbundets arbete med att skapa möjlighet för alla till rörelse och idrott är ett led i vårt hållbarhetsarbete och omfattar det vi menar med att  Älska staden.