Trädplantering markerar byggstart för Bläshammar förskola

Trädplantering markerar byggstart för Bläshammar förskola.


19 oktober, 2023

Med små färgglada spadar i högsta hugg planterade 20 förskolebarn entusiastiskt ett lönnträd som ska växa intill deras framtida förskola. Planteringen markerade startskottet för projektet Bläshammar förskola som MVB ska bygga i en expansiv del av norra Varberg. Förskolan har fokus på hållbarhet och barnens kreativitet.

Bläshammar förskola sätter fokus på en naturlig utemiljö där barnens kreativitet ska främjas. Grundtanken är en miljö med kullar, stockar, stenar och växtlighet där leken inte blir lika förutbestämd som på klassiska lekplatser. På plats vid planteringen var förutom förskolebarn och politiker även Skogsmulle som berättade om varför naturen är viktig och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt.

– Hej kollikokk! Jag och många andra varelser lever i skogen, därför är det viktigt att vi tar hand om den. Det är jättebra att plantera nya träd när man bygger någonting. Om några år kanske ni kan sätta upp en fågelholk i trädet eller så kan jag bygga en koja här, säger Skogsmulle.

Den nya förskolan byggs i klassisk stil med platta på mark, trä- och stålkonstruktion och träpanel. MVB står som totalentreprenör för projektet och bygger därmed på sin kompetens om nya läromiljöer. Organisationen har sedan tidigare byggt ett flertal skolor och förskolor med olika profil.

– Det känns bra att vara igång med Bläshammar förskola och att barnen får vara med och markera startskottet. Det är tydligt med skol- och förskoleprojekt att vi verkligen bygger för framtiden. För vår del innebär det att vi ger tillbaka till samhället och bidrar till att nästa generation får en bra läromiljö, säger Martin Jägryd, projektchef MVB Väst.

Byggstart skedde i september 2023 och Bläshammar förskola ska stå färdig under hösten 2024. Förskolan omfattar totalt ca 1 500 kvm med sex avdelningar, mottagningskök, konferensrum och kontor med kapacitet att ta emot 120 barn. Förskolan beräknas öppna till vårterminsstarten 2025. Beställare är Varbergs Fastighets AB.