MVB bygger efterlängtad idrottshall i Stockholm

24 april, 2018

Idrottshallen på Västberga IP har sedan länge varit i behov av modernisering. Nu har Fastighetskontoret för Stockholm stad gett MVB i uppdrag att bygga en ny fullstor idrottshall med plats för bland annat innebandy, basket och handboll. Ordern är värd
ca 68 miljoner kronor.

Stockholms stad har som mål att öka tillgängligheten för halltider så att fler barn och ungdomar får möjlighet att idrotta. Förtätningen av staden skapar dock konkurrens om mark för idrott, motion och rekreation. I många delar av staden är möjligheten att bygga fler anläggningar liten. Det medför att befintliga anläggningar måste utnyttjas optimalt. Idrottshallen på Västberga IP är från 1961 och anses av Fastighetskontoret inte möta kraven på tillgänglighet och antal nyttjare. Beslut har därför tagits att ersätta hallen med en ny större och modernare hall.

Det är roligt att vara med och bidra till ett ökat idrottsliv i Stockholm. Vi har redan idag ett samarbete med Fastighetskontoret genom vårt bygge av den nya Hjorthagshallen i Norra Djurgårdsstaden. Våra goda relationer och stora erfarenhet av att bygga idrottsanläggningar, kommer att bidra till en effektiv och smidig byggprocess, säger Per Ununger, VD MVB Öst.

Den nya idrottshallen kommer dagtid att användas av Västbergaskolan, övrig tid kommer hallen att nyttjas av olika idrottsföreningar. Nya Västberga idrottshall byggs i två våningar och omfattar cirka 2 500 kvm. Den nya hallen beräknas vara klar i november 2019.