Alunda, Åkarp

Riksbyggen har gett MVB i uppdrag att uppföra 31 bostadsrätter i Åkarp. Bostadsrätterna är s.k. seniorbostäder för personer 55 +.

Entreprenaden omfattar nyproduktion av två huskroppar s.k. lamellhus på 3 våningar i vinkel i hörnet av Lundavägen och Alnarpsvägen. Den ena byggnaden är placerad i söder längs Lundavägen och i öster binds gavlarna ihop med en tegelmur mot Alnarpsvägen. Ena huskroppen har källare.

Lägenheterna kommer vara 2- 4 rum och kök, från ca 55 till 110 kvm. I föreningen kommer det även att finnas en gästlägenhet samt gemensamhetsutrymmen och grovtvättstuga.

Husen kommer att ha tegelfasad och tak av papp och sedum. Innergården kommer vara terrasserad med planteringar, boulebana och grillplatser. Alla lägenheter kommer ha balkong, uteplats eller terrass.

Inflyttning beräknas till årsskiftet 2021/2022.

Bilder från Riksbyggen.