Elisabeths Port, Vänersborg

Hösten 2019 ingick Vänersborgsbostäder och MVB ett samarbetsavtal gällande flera byggprojekt i Vänersborgs kommun. Ett av dessa är Elisabeths Port, ett 16 våningar högt bostadshus i centrala Vänersborg.

Elisabeths Port kommer att bli ett landmärke för staden med sin centrala placering, trekantiga form och en höjd på 45 meter. Huset, som blir stadens högsta, kommer att omfatta 79 lägenheter med 1-4 rum och kök. Våningsplan 1-10 kommer att rymma ettor, tvåor och treor följt av treor och fyror på våningsplan 11-15. På taket kommer det att finnas en gemensam terrass med utsikt över Vänern.

Fastigheten har fått sitt namn efter Elisabeth Anrep-Nordin, som på platsen grundade Elfsborgs Dövstumskola 1892. Hennes visionära och kreativa arbetssätt lade grunden för en ny pedagogik som gav barn och unga med funktionsnedsättning nya möjligheter. För detta beskrivs hon av många som en pionjär inom specialpedagogiken. Elisabeth var också den första kvinnan som blev invald i Vänersborgs kommunfullmäktige trots att kvinnor på den tiden inte hade rösträtt.

Första spadtaget togs fredagen den 11 juni 2021. Under 2023 ska fastigheten stå klar för inflyttning.

Projektet går att följa på https://vanersborgsbostader.se/elisabethsport

Bilder från AB Vänersborgsbostäder.