Elisabeths Port, Vänersborg

Hösten 2019 ingick Vänersborgsbostäder och MVB ett samarbetsavtal gällande flera byggprojekt i Vänersborgs kommun. Ett av dessa är Elisabeths Port, ett 16 våningar högt bostadshus i centrala Vänersborg.

Elisabeths Port är 45 meter och därmed Vänersborgs högsta hus. Huset har 79 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Samtliga lägenheter har antingen balkong eller uteplats. På taket finns en gemensam terrass med fantastisk utsikt över Vänern. Till takterrassen hör en gemensamhetslokal med fullutrustat kök som hyresgästerna kan boka för diverse festligheter.

Elisabeths Port stod klar i maj 2023 och hyresgästerna flyttade in under juni månad samma år. Inflyttningen skedde en månad före tidsplan.

Elisabeths Port är en av tre finalister till Årets Bygge, kategori Bostäder. Läs mer om nomineringen och priset.

Logistiklösningen som gav en effektiv och hållbar produktion

I projektet implementerades en logistiklösning som bland annat resulterat i att huset blev både billigare och kunde levereras tidigare än planerat.

Logistiklösningen innebar samleverans av material till alla projektets entreprenörer. Rent praktiskt innebar det att man i projektets tidiga skede tillsatte extra resurser för att bygga en överenskommen tidplan. Planen detaljerades till den grad att alla projektets leveranser skrevs in i en samlastningsplan för projektet.

Alla leverantörer levererade sedan sitt material till en gemensam terminal, där materialet sorterades in i veckovisa samlastningsytor enligt samlastningsplanen. Under hela projekttiden skedde materialleveranserna till arbetsplatsen enbart en gång i veckan. På plats bars respektive materialet sedan in till rätt våningsplan och för aktuellt arbetsmoment.

Logistiklösningen hade flera fördelar för kringboende, projektekonomin och tidseffektiviseringen i projektet. Den ekonomiska besparingen beräknas ha varit 3 % jämfört med löpande transporter. Dessutom frigjordes mycket tid för både platsledning och yrkesarbetare. Uppskattningsvis har 15 % mindre tid lagts på leveranshantering jämfört med att material ska anlöpa till projektet på daglig basis.

Projektets och logistiklösningens hållbara vinster:

Miljömässigt

  • Projektet genererade lägre CO2-utsläpp tack vare färre leveranser.
  • Minimalt svinn och skador då beredningar medgav rätt antal och format. Detta gav i sin tur mindre mängd avfall.

Socialt

  • Delaktighet hos alla inblandade genom tidiga arbetsberedningar.
  • Bättre och säkrare arbetsmiljö genom minimal materialhantering och färre leveranser.
  • God dialog med tredje man genom kontinuerlig information samt grannträffar.
  • Ljudmätare- och vibrationsmätare säkerställde att arbeten inte överskred godkända gränsvärden.

Ekonomiskt

  • Färre leveranser minskade tid för lossning vilket minimerade tidstjuvar.
  • Effektivare montagearbete tack vare att rätt material, mängd och storlek fanns på rätt plats vid rätt tid. Tidstjuvar försvann genom mindre letande.
  • Risken för inbrott och skadegörelse minskade då minimalt med material lagrades på arbetsplatsen.

Vill du veta mer om vår logistiklösning, hör av dig till arbetschef Peter Lundgren på 0704-930 924.

Tidslinje

Juni 2021:  Första spadtaget
Mars 2022: Stommen når sin slutgiltiga höjd och huset blir tätt
Maj 2022: Färdigställande av huset interiört startar från plan 15 och nedåt.
Maj 2023: Godkänd slutbesiktning
Juni 2023: Hyresgästerna flyttar in.

Elisabeth Anrep-Nordin

Fastigheten har fått sitt namn efter Elisabeth Anrep-Nordin som satte Vänersborg på kartan för ungefär 100 år sedan. Hennes drivkraft var att ge döva barn utbildning och rätt till människovärdig behandling. Hon grundade en institution som länge var den enda i sitt slag i världen. Elisabeth var den första kvinnan i Sverige som tog ”dövstumlärarexamen” och även första kvinnan i Vänersborgs stadsfullmäktige, invald 1909 som representant för Reformpartiet – 12 år innan allmän rösträtt infördes i Sverige.

Karusellen

Konstnären Roland Persson vann konstupphandlingen med sitt verk Karusellen som är placerad vid Elisabeths Port. Konstverket, som är en hyllning till Elisabeths livsverk, är i brons och ungefär 3 meter i diameter.

För fler bilder och filmer se Material Elisabeths Port – Vänersborgsbostäder (vanersborgsbostader.se)