Fabriksparken Tråden 1 och 2, Sundbyberg

Nyproduktion av två flerbostadshus samt fyra radhus åt Aros Bostad.

Entreprenaden omfattade nyproduktion av två fastigheter, Tråden 1 och Tråden 2, med totalt 191 lägenheter samt fyra radhus. De flesta lägenheterna har egen balkong eller uteplats. På taken ryms både privata och gemensamma terrasser med utblick åt flera väderstreck.

Fastigheterna är byggda för att certifieras enligt Svanen vilket innebär att byggnadernas påverkan på miljön och människan granskas ur ett livscykelperspektiv.

Kvarteret har industrihistorisk bakgrund vilket bland annat återspeglas i husens röda tegelfasader.

Projektet byggdes i etapper där Tråden 2 färdigställdes först och därefter Tråden 1.

Första inflyttning ägde rum i slutet av 2022. Hela projektet avslutades våren 2024.