Kv Fabriken 24, Stockholm

MVB har på uppdrag åt LE Hellstedt utfört en totalrenovering av Kv. Fabriken 24 vid Hornstull i Stockholm.

MVB har sedan 2002 utfört flera totalombyggnader åt fastighetsbolaget LE Hellstedt AB, samtliga utförda i nära samarbete mellan byggherre och totalentreprenör. Ett exempel på genomförda renoveringar är Kv. Fabriken 36 på Södermalm.

Projektet Kv. Fabriken 24 innehåller hyreslägenheter, garage och har den populära restaurangen Moldau samt en pub på bottenvåningen.

Entreprenaden omfattade totalrenovering av 61 hyreslägenheter, en restaurang och pub, renovering av tvättstuga samt tillskapande av ytterligare en, byte från självdrag till mekanisk ventilation, total fönsterrenovering, ny fastighetscentral samt undercentral, nya tapp- och spillvatteninstallationer samt nya värmestammar. Även hissar har renoverats och trapphusen har målats.

Projektet avslutades hösten 2019.