Kv. Vävstolen, Göteborg

MVB har renoverat en fastighet i stadsdelen Lunden i Göteborg till BRA Bostäder.

Entreprenaden omfattade renovering av vinds- och marklägenheter i kvarteret Vävstolen. Förutom 13 lägenheter på vinden och 8 lägenheter i bottenvåningen, har samtliga fönster bytts och nya balkonger monterats. I entreprenaden ingick även omfattande markarbeten på innergården med nya komplementbyggnader. Projektet beräknas vara klart under våren 2023.