Kv. Vävstolen, Göteborg

MVB har fått i uppdrag att renovera en fastighet i stadsdelen Lunden i Göteborg.

Med start till hösten 2021 kommer MVB för B:R:A Bostäder i Göteborg AB att bygga vinds- och marklägenheter i kvarteret Vävstolen i Lunden. Förutom 13 lägenheter på vinden och 8 lägenheter i bottenvåningen, kommer samtliga fönster att bytas och nya balkonger montera. I entreprenaden ingår även omfattande markarbeten på innergården med nya komplementbyggnader. Projektet kommer att vara färdigställt under slutet av 2021.