Kv. Vävstolen, Göteborg

MVB har på uppdrag åt Amlövs byggnadsbolag utfört omfattande renovering av vinds- och marklägenheter i Östra Göteborg.

Projektet omfattade renovering av vinds- och marklägenheter i kvarteret Vävstolen. Totalt ingick 13 lägenheter på vinden och 8 lägenheter på bottenvåningen i renoveringen. Samtliga fönster har bytts och nya balkonger har tillkommit. För att möjliggöra tillräcklig höjd i vindsplanet höjdes och omformades takkonstruktionen. På innergården byggdes nya komplementbyggnader och trappor, samt justeringar på garageplanet för att säkerställa nya utrymningsvägar.

Den främsta utmaningen i projektet var att säkra bärigheten i konstruktionen. Arbetet innebar håltagningar i bärande element, rivning av bärande delar och justeringar i takkonstruktionen, allt utfört på ett säkert sätt trots frånvaron av väsentliga ursprungliga K-handlingar. Arbetet krävde precision, expertis och effektiv samordning mellan olika discipliner. MVB hade ett nära samarbete med konstruktörerna för att säkerställa att de valda lösningarna implementerades på ett korrekt och säkert sätt.