Kvirkelhusen, Lomma

MVB bygger på uppdrag av CA Fastigheter fem bostadshus med totalt 70 lägenheter i Lomma Norra. Husen placeras med närhet till såväl strand som intilliggande skog.

De fem husen byggs i etapper där den första omfattar tre byggnader med vardera 14 lägenheter. Husen byggs på pelare med lounge på bottenvåningen och där bostäderna börjar först på plan två.

Balkongerna som omger husen har både namngetts och designats efter den geometriska formen kvirkel, en kvadrat eller rektangel med rundade hörn. Vidare är materialen genomgående valda för lång hållbarhet och husen byggs för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Entreprenaden är en del av områdets expansion som kommer att knyta ihop de norra strandnära delarna av Lomma med området runt hamnen. Kvirkelhusen påbörjas under januari 2023 och  kommer att stå färdiga under senare delen av 2024.