Landalabergen, Göteborg

Bostadsbolaget har gett MVB i uppdrag att genomföra renovering av tre fastigheter i området Landala i Göteborg.

Projektet omfattar renovering av tre lamellhus som görs i flera etapper. I första etappen renoveras hus L7 med 70 lägenheter. Entreprenaden omfattar fönsterbyte, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak, byte av belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem. Projektering genomfördes april – juni 2020. Byggstart i augusti 2020 och etapp 1 ska vara färdigställd i mars 2021.

Etapp 2 omfattar hus L1  med 70 lägenheter . Projektering december  2020 – januari 2021. Byggstart februari 2021 med planerad färdigställande i november 2021 . Etapp 3 hus L2 med 90 lägenheter start hösten 2021 – klart våren 2022.