Landalabergen, Göteborg

Bostadsbolaget gav MVB i uppdrag att genomföra renovering av tre fastigheter i området Landala i Göteborg.

Projektet omfattade renovering av tre lamellhus som gjordes i flera etapper. I första etappen renoverades hus L7 med 70 lägenheter. Entreprenaden omfattade fönsterbyte, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak, byte av belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem. Byggstart var i augusti 2020 och etapp 1 färdigställdes i mars 2021.

Etapp 2 omfattade hus L1 med 70 lägenheter. Projektering pågick december  2020 – januari 2021. Byggstarten var i februari 2021 med färdigställande i november 2021. Etapp 3 hus L2 med 90 lägenheter påbörjades hösten 2021 och ska vara klart hösten 2022.