Maglehill, Höör

Höörs kommun och MVB påbörjar ett flerårigt samverkansprojekt för att utveckla stadens västra delar, Maglehill.

Höörs kommun har ett stort behov av boende anpassat för äldre med behov av omsorg samtidigt som man även saknar lokaler för förskola, skola och idrott. Kommunen har därför antagit ett stadsdelsprogram gällande en exploatering av området Maglehill i västra Höör. Projektet omfattar nyproduktion av särskilt boende, förskola, skola, tillagningskök och idrottshall.

Maglehill byggs i två etapper där den första etappen omfattar en trevåningsbyggnad på 14 000 kvm innehållande särskilt boende, förskola, tillagningskök och matsal. Plan ett placeras förskolan med 10 avdelningar för vardera 20 barn samt ett tillagningskök avsett för 1 000 portioner. På plan två och tre uppförs 60 platser för särskilt boende.

Andra etappen består av uppförandet av en F-6 skola anpassat för ca 400-600 elever samt en idrottshall som även ska användas av kommunens olika föreningsverksamheter.

Projektet sker i partnering med Höörs kommun och projekteringen påbörjas augusti 2020. Hela projektet beräknas vara klart till sommaren 2024.