Maglehill, Höör

Höörs Fastighets AB och MVB har påbörjat ett flerårigt samverkansprojekt för att utveckla Höörs västra delar, Maglehill.

Höör har ett stort behov av boende anpassat för äldre med behov av omsorg samtidigt som man även saknar lokaler för förskola, skola och idrott. Kommunen har därför antagit ett stadsdelsprogram gällande en exploatering av området Maglehill i västra Höör. Projektet omfattar nyproduktion av särskilt boende, förskola, skola, tillagningskök och idrottshall.

Maglehill byggs i två etapper.

Etapp ett omfattar ett särskilt boende (SÄBO) i två plan med 56 lägenheter och 60 platser på en yta om ca 7 900 kvm. SÄBO invigdes i januari 2024.

Boendet är byggt i gult tegel och träfasad. På bottenvåningen finns kommunens hjälpmedelscentral, personalutrymme, administration, utbildningslokal och lägenhetsförråd. På första våningsplanet finns avdelning 1 och 2. Korridorerna går i färgerna grön och blå för att symbolisera skog och vatten. På plan 2 finns avdelning 3 och 4 i färgerna gult och rött. Det ska symbolisera ljus och värme. Båda våningarna har gemensamma  träffpunkter

Utemiljön kommer att bestå av en trädgård i direkt anslutning till boendet. och innehåller bland annat sittgrupper, en pergola, grillplats och ett lusthus

Etapp två omfattar uppförandet av en F-6 skola med tre parallellklasser anpassat för 400-600 elever, en idrottshall som även ska användas av kommunens olika föreningsverksamheter samt en förskola. Förskolan planeras för 8 avdelningar och en uteavdelning. Dessutom byggs ett tillagningskök avsett för 900 portioner med tillhörande skolrestaurang. Projekteringen av etapp två har genomförts under våren 2022, byggstart beräknas mitten av 2022. Skolan planeras vara klar till terminsstarten augusti 2024.

Mål för Maglehill:

  • En stadsdel som är levande under stora delar av dygnet och där människor kan bo och verka i livets alla skeden.
  • Effektivt utnyttjande av marken i en tät småstadsstruktur.
  • Olika bostadstyper och upplåtelseformer.
  • Korta och attraktiva cykelförbindelser mot Höörs station och resten av Höör.
  • Grönstruktur som en bärande del av stadskaraktären.
  • Välkomnande och attraktiv entré till Höörs tätort

Projektet sker i partnering med Höörs kommun.

Illustration från FOJAB som visar visionsbild av skolan.