Östra Kålltorp, Göteborg

I stadsdelen Kålltorp med nära anslutning till både natur och stadskärna bygger MVB på uppdrag av Framtiden Byggutveckling 160 nya hyresrätter.

Projektet omfattar tre huskroppar med 7 till 11 våningsplan och byggs i en utmanande terräng med sluttande mark och mycket bebyggelse runt omkring. Lägenheterna består till huvudsak av klassiska hyresrätter med tillhörande gemensamhetsytor. Unikt i detta område är att ett av husen ska anpassas till bogemenskap med totalt 60 lägenheter. En bogemenskap är ett kollektivhus där alla bor i egna lägenheter men har tillgång till bland annat gemensamt storkök, bastu och andra kollektiva ytor. Utöver detta ska 9 lägenheter i ett av husen tillgänglighetsanpassas till BMSS-boende med särskild service.

Projektet drivs i partnering och inleds med en projekterings- och utredningsfas för att sedan gå över i produktion. Arbetet sker i nära samarbete mellan beställaren, MVB och andra konsulter och underentreprenörer.

Med hänsyn till platsens förutsättningar och det stora antalet närboende kommer hela projektet drivas med noggrann logistikplanering och fokus på en god närboendekommunikation.

Projekteringen påbörjades i december 2023. Hela projektet beräknas vara klart under 2026.