Sångspelsgatan 3, Göteborg

MVB har på uppdrag av Stena Fastigheter genomfört renovering av tre stycken punkthus i området Backa Brunnsbo i Göteborg.

Fastigheterna har vardera åtta våningar och är byggda på 1960-talet. Projektet omfattade tilläggsisolering av fasad, ny skivfasad, fönsterbyte, PCB Sanering, förlängning av takfot, isolering av yttertak, ny entré, ny ventilation på vind samt renovering av balkonger.

Projektet påbörjades i september 2016 och avslutades under augusti 2017.

Fakta

Punkthus är ett friliggande hus med ett trapphus i mitten med lägenheter runt om. Punkthusen började byggas under 1930-talet men blev allt vanligare under 1940-talet och bestod av 4-5 våningar. Under 1950-talet byggde man ända upp till 10 våningar höga punkthus.