Tegnérsgatan, Göteborg

MVB har fått i uppdrag att renovera och bygga till en fastighet i centrala Göteborg.

Projektet omfattar helrenovering av bostäder på fyra våningsplan samt en restauranglokal i bottenplan. Fastigheten ska dessutom byggas på med tre våningar och fasaden ska renoveras och förses med nya balkonger. I entreprenaden ingår även uppförande av ett nytt gårdshus samt färdigställande av utvändig gårdsmiljö.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan och pågår från augusti 2018 till våren 2020.