Tegnérsgatan, Göteborg

I centrala Göteborg har MVB helrenoverat en fastighet och dessutom byggt på huset med tre nya våningsplan.

Projektet omfattade helrenovering av alla bostäder på fyra våningsplan samt tillskapande av en restauranglokal i bottenplan. Fastigheten har dessutom byggts på med tre våningsplan och fasaden renoverats och försetts med nya balkonger. I entreprenaden ingick även uppförande av ett nytt gårdshus samt färdigställande av utvändig gårdsmiljö.

Projektet medförde förstärkning av grunden samt hela stommen för att klara påbyggnaden. En viktig del i projektet har varit att återskapa fastighetens ursprungliga utseende och integrera den nya delen. Arbetet har därför genomförts i nära samarbete med sakkunnig antikvarie för att matcha de högt ställda kraven. Handslaget tegel från Holland, skiffer och koppar är några exempel på material som har använts.

Projektet var en totalentreprenad i samverkan och pågick från augusti 2018 till våren 2020.