Vasagatan 38, Göteborg

Mitt i centrala Göteborg, på en av Vasastans äldsta adresser, bygger MVB om- och på en fastighet uppförd på slutet av 1880-talet. Fastigheten får ny rumsbildning, förstärks och byggs på med två våningar på vinden.

Fastigheten som ligger precis vid Vasaplatsen genomgår en omfattande renovering med högt ställda antikvariska krav. Byggnaden betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull med höga arkitektoniska värden och karaktärsdrag såväl exteriört som interiört. Genom projektet ställs höga krav på både materialval och genomförande. Bland annat bevaras stuckaturer, smidesdetaljer, listverk m.m.

Fastigheter från denna tidsepok har normalt en rumsbildning med stora våningar och rum. För att möta dagens moderna krav får fastigheten interiört ny rumsbildning med fler mindre lägenheter. På vinden byggs fastigheten på med två våningsplan som även de kommer inrymma lägenheter. I markplan görs anpassningar till restaurangverksamhet och på plan 1 förbereds för kontorsytor.

Projektet ställer höga krav på MVB:s organisation vad gäller planering, flexibilitet och hantverk. Rivningsarbeten görs varsamt för att inte skada befintliga konstruktioner och för att kunna ta till vara material för förädling i fastigheten.

Entreprenaden beräknas vara färdigställd i december 2024.