Vildvinet, Uddevalla

MVB har på uppdrag av Uddevalla kommun byggt Vildvinet gruppboende.

Projektet omfattade sex lägenheter med individuella uteplatser samt gemensamt kök, sociala ytor och personalrum. Fastigheten är byggd i två plan med en boyta på totalt 850 kvm. Lägenheterna är flexibla och med extra höga krav på bland annat ljud och säkerhet för att tillgodose verksamhetens framtida behov.

Gruppboendet var inflyttningsklart under våren 2020.