Walkeskroken, Uddevalla

MVB har fått uppdraget att utföra ROT-renovering av fyra huskroppar i centrala Uddevalla åt HSB Stiftelse Jakobsberg.

Projektet omfattar totalt 114 hyresrätter där samtliga stammar, kök och badrum totalrenoveras. Utöver detta ska nya FTX-ventilationssystem med tillhörande fläktrum byggas. Renoveringen innebär en ökad standard för samtliga lägenheter i området.

Projektet kommer drivas fram etappvis för att minimera störningar för de boende. Projektet är en totalentreprenad som planeras pågå fram till våren 2025.