Bukowskis, Stockholm

MVB har på uppdrag av SEB Trygg Liv byggt om och hyresgästanpassat en lokal i centrala Stockholm.

Projektet om 1 000 kvm omfattade ombyggnad och hyresgästanpassning för att skapa ändamålsenliga utställningslokaler för Bukowskis verksamhet.

Projektet färdigställdes under hösten 2016.