Pukslagaren Östra 2, Helsingborg

På uppdrag av GERP Maxi Helsingborg har vi byggt om och till kv Pukslagaren i Helsingborg.

Projektet omfattade nybyggnation av lokaler till Systembolaget på ca 1 250 kvm varav 850 kvm butiksyta samt till Apoteket på ca 300 kvm. Till ICA Maxi byggde vi ny entré med en Ø 7,4 m entrékarusell och nya glaspartier, bytte fasaden samt gjorde ny utformning och ny beläggning på parkeringsplatsen.

Kvarteret Pukslagaren ligger väster om bostadsområdet Drottninghög i Helsingborg. Butiken är landets mest välbesökta Maxibutik med ca 70 000 besökande i veckan. Arbetet fick därför planeras minutiöst där mycket omsorg och hänsyn togs för att hantera det stora antalet besökare under entreprenaden. Bland annat utfördes en hel del arbete nattetid och för att göra bygget så osynligt som möjligt byggdes väggsektioner i trä klädda med målade OSB-skivor. Väggen användes till att löpande informera kunderna om projektet.

Vidare skapades en tillfällig entré vid installationen av den stora entrékarusellen och med hjälp av provisoriska SK2-klassade väggar byggdes en sluss in till ICA Maxi där kunderna kunde passera säkert.

Uppdraget påbörjades i januari 2017 och invigningen av de nya lokalerna skedde i början av november samma år.