Spejaren 5, Huddinge

MVB har på uppdrag av Castellum byggt ny fastighet på Spejaren 5, Smista allé i Huddinge kommun.

Projektet omfattade nyproduktion av fastighet för två affärsverksamheter, Waxy som bedriver automatiserad fordonstvätt och Kihlströms som bedriver försäljning och service av transportbilar.

Projektet påbörjades sommaren 2016 och färdigställdes under hösten 2017.