Derome Sportcenter, Varberg

I det expansiva bostadsområdet Trönninge i södra Varberg har MVB på uppdrag av Derome Bostad uppfört ett nytt sportcenter med plats för flera olika aktiviteter.

Sportcentret är 1 252 kvm BTA och inrymmer bland annat ett stort gym, två padelbanor, gruppträningsrum och behandlingsrum.

Fastighetens stomme består av limträ och en av projektets utmaningar var att få limträstommen att samverka med betongbjälklagen samt säkerställa att de stora limträbalkarna (1 200 millimeter breda) inte skulle vara i vägen för ventilationstrummor med mera. Ytterpanelen består av värmebehandlat trä tillsammans med ett par större glaspartier.