Djupadalshallen, Malmö

MVB har fått i uppdrag av Malmö stad att bygga Djupadalsskolans nya idrottshall.

Entreprenaden omfattar produktion av idrottshall om ca 1300 kvm. Hallen kommer att ha platsgjutna väggar och en röd tegelfasad i löpförband, plåtarbeten i kulör likt ärgad koppar och fönsterutformningar som stilmässigt är i enlighet med befintliga byggnader. Taken ska täckas med sedum och utrustas med solceller.

Den lägre delen av hallen består av två våningar där gatuplanens entréhall leder till fyra omklädningsrum, vilka i kombination med att idrottshallen är delbar med en ridåvägg medger undervisning för två klasser parallellt. På det övre planet finns en lokal som kan användas både för teoriundervisning och fysisk aktivitet.

Hallen kommer att vara klar till sommaren 2023.