Gubbängens IP, Stockholm

På uppdrag av Stockholms stads Fastighetskontor uppför MVB träningshall för skridsko och bandy i Gubbängen, Stockholm.

I stadsdelen Gubbängen ska det offentliga rummet för sport och rekreation förädlas med en träningshall för skridsko och bandy. Inom området finns det idag en speedwaybana, konstgräsplan, tennishall, konstfrusen bandyplan och mindre konstfrusenbana för allmänheten. Hallen blir mycket lätt tillgänglig med dess goda kommunikation med cykelstråk, tunnelbana, busstrafik och Örbyleden i direkt anslutning.

Med den nya hallen förlänger man säsongen för aktiva inom skridskosporter, samtidig kan flera invånare exponeras för dessa sporter. Hallen ger ett lyft i kvalité för utövare inom skridskosporter i Stockholm. Träningshallen inrymmer läktare, omklädningsrum, förråd, toaletter, drift och serviceutrymme etc. Med dessa faciliteter och hallens placering kommer det skapas en given mötesplats och länkar samman Gubbängens idrottsplats.

Den nya hallen ska stå färdig under 2020.