Hospitalet Stockholm

MVB renoverar Danvikens Hospital i Nacka, ett tidigare sjukhus från 1700-talet.

Entreprenaden omfattar renovering av tak, fasader inklusive fönster där dessa saknas för att få ett tätt hus.  Huset är förklarat som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Stockholm och all renovering sker med arkitektonisk och antikvarisk korrekthet.

Fastighetens historia

Hospitalet är uppdelat i tre rektangulära delar – en sal i norr, en i söder och en kyrka däremellan – och är från 1720-talet. Man föreställde sig att Guds ord, som förkunnades i kyrkan, hade en helande effekt kroppsligt, själsligt och andligt. Efter att ha behandlat personer med spetälska användes Hospitalet mer och mer som fattighus. Samtidigt ökade andelen “dårar” successivt. Förutom psykiskt sjuka kunde denna grupp delvis bestå av personer som anklagats och dömts för häxeri eller kätteri. I enstaka fall kunde även politiskt obekväma personer placeras i denna grupp. ”Dårarna” huserade Hospitalet till 1788, då dessa flyttades till en annan byggnad på området. Danviks hospital lades ned 1915 och verksamheten flyttades i omstöpt form till Danvikshem ett stycke öster ut. Hospitalets lokaler uppläts därefter till museiförråd för Stockholms stad. Läs mer om Hospitalets historik.

Lokal för samtida konst
Fastigheten används tills vidare för diverse konstutställningar i samarbete med Carl Kostyál och Gullringsbo konstsamling.