Kungshögsskolan, Oxie

MVB bygger till Kungshögsskolan i Oxie på uppdrag av Malmö stad.

Projektet omfattar byggnation av ny huvudbyggnad för årskurs 1 – 6 samt gemensamma utrymme och en idrottshall. Projektet innefattar även ombyggnad av befintlig byggnad för elevhälsan och förskoleklasserna samt anläggning av utemiljö om ca 15 000 kvm. Med den nya byggnaden kan 525 elever gå i skolan, en ökning från dagens 300.

Skolans huvudbyggnad byggs i två till fyra plan med en stomme av betong. Fasaden består av tegel i kombination med fasadskivor. Idrottshallen är även den en betongstomme med fasad av tegel.

Nya Kungshögskolan färdigställs oktober 2023.