PIlehallen, Trelleborg

MVB har av Hemsö Fastighets AB fått i uppdrag att bygga Pilehallen i Trelleborg.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av två idrottshallar öster om Pilevallskolan där det idag ligger en rugbyplan. Hallarna byggs med en mellanliggande korridor där omklädningsrum och duschutrymmen placeras. I projektet ingår även uppförande av en fritidsgård som kommer att ligga vägg i vägg med den södra hallen. En inomhus löparbana byggs i anslutning till den norra hallen.

Konstruktionen är en stålstomme med sandwichelement. Fasaden består av perforerad sinuskorrigerad plåt på första plan, uppåt kommer det att vara perforerade stålkasetter. Bjälklaget i lågdelen (fritidsgård, löparbana och mellanliggande korridor) är ett hdf-bjälklag som ska kläs i sedum. På bägge hallarna ska taket byggas med stålfackverk och trp-plåt. Den södra hallen förses med solpaneler på taket. Allt byggmaterial ska vara godkänt och loggade i databasen Sunda Hus.

Pilehallen ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver med tillägget att det ska vara guldstandard på indikator 3 & 12 (energianvändning och legionella).
Projektet startar under juni 2021 och kommer att vara slutfört under juni 2022.