Tyresövallen, Tyresö

MVB har fått i uppdrag av Tyresö kommun att bygga den nya ishallen i stadsdelen Norra Tyresö Centrum (NTC).

Ishallen på ca 13 300 kvm BTA ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Det kommer även att finnas en cafeteria, gym, kanslilokaler för idrottsklubbarna, teknikrum, ismaskinsgarage och kylmaskinsrum.

Projektet är en utförandeentreprenad där MVB tar över efter en tidigare utförd grundläggning. Den nya ishallen kommer att byggas ihop med en sopsugsbyggnad och i källarplanet skapas ett parkeringsgarage.

Tyresövallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen, som när den nya hallen är på plats rivs för att ge plats åt bostäder.

Ishallen beräknas vara klar slutet av 2022.

Illustrationer från Tengbom.