Vikhem, Staffanstorp

MVB har av Hemsö Fastighets AB fått i uppdrag att bygga en ny idrottsanläggning i Staffanstorp.

Entreprenaden omfattar uppförandet av en fullskalig idrottshall i två plan med gym och paddelbanor, totalt 4 800 kvm samt tillhörande utemiljö. Hallen uppförs på beställarens fastighet som i dagsläget är obebyggd. Idrottshallen inklusive gym- och padelverksamhet kommer att drivas av Nordic Wellness.

Konstruktionen är en stålstomme med sandwichelement. Fasaden består av corténplåt och glaspartier. Bjälklaget är hdf-bjälklag. Taket är hdf-bjälklag i den lägre mittendelen och stålfackverk med TRP-plåt  över hallarna. Den södra hallen förses med solpaneler på taket.

Generellt gäller Miljöbyggnad Silver för projektet med tillägg att det ska vara guldstandard på indikator 3 & 12 (energianvändning och legionella). Alla byggmaterial ska vara godkända och loggade i SundaHus databas.

Projektet ligger ligger mellan Vikhemsvägen och Staffansvallen i Staffanstorp. Byggstart sker i september 2021 och projektet ska vara färdigställt till höstterminen 2022.