Vikhem, Staffanstorp

MVB har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB byggt en ny idrottsanläggning i Staffanstorp.

Entreprenaden omfattade uppförandet av en fullskalig idrottshall i två plan med gym och paddelbanor, totalt 4 800 kvm samt tillhörande utemiljö.  Idrottshallen inklusive gym- och padelverksamhet drivs av Nordic Wellness.

Konstruktionen är en stålstomme med sandwichelement. Fasaden består av corténplåt och glaspartier. Bjälklaget är hdf-bjälklag. Taket är hdf-bjälklag i den lägre mittendelen och stålfackverk med TRP-plåt  över hallarna. Den södra hallen är försedd med solpaneler på taket.

Generellt gäller Miljöbyggnad Silver för projektet med tillägg att det ska vara guldstandard på indikator 3 & 12 (energianvändning och legionella). Alla byggmaterial är godkända och loggade i SundaHus databas.

Byggstart ägde rum i september 2021 och projektet var färdigställt till höstterminen 2022.