Ecolean, Landskrona

MVB har på uppdrag av Ecolean AB byggt en industribyggnad med kontor i tre plan på Vångagärdet utanför Landskrona.

Kontorsdelen är på ca 900 kvm och innehåller förutom cellkontor även mötesrum, lunchrum och laboratorierutrymmen. Byggnadens industridel är uppdelad i ett utrymme för processmaskinen och en lager del. Lagerdelen är förbunden med Ecoleans befintliga verksamhet med en förbindelsegång.

Processtillverkningen ställer stora krav på installationerna i byggnaden, framförallt på ventilation och sprinkler.

Projektet utfördes som en totalentreprenad/samverkansentreprenad där stor vikt lades på projekteringen för att anpassa byggnaden efter de precisa krav som processmaskinen krävde.

Byggnaden består av en stålstomme med väggar av betongsocklar och sandwichelement. Grundläggningen är platsgjutna betongfundament och yttertaket är uppbyggt av TRP med isolering av mineralull och cellplast. Golvet i industridelen är stålfiberarmerad betong.