Kv Grusbacken, Helsingborg

MVB har byggt Kv Grusbacken, en kontors- och lagerlokal på Väla Södra i Helsingborg. Beställare är Svenska Hus.

Kv Grusbacken är ett riktigt koncernprojekt där MVB byggt huset på uppdrag Svenska Hus och hyresgäst är Wangeskog. I huset hyr även Helsing Padel. Padelanläggningen har åtta inomhus padelbanor, omklädningsrum, café och lounge.

Projektet påbörjades september 2018 och färdigställdes augusti 2019. Våren 2021 utökas hallen med ytterligare sex banor och blir därmed Helsingborgs största padelanläggning.