Kv Panncentralen 1, Årsta

MVB har fått i uppdrag att hyresgästanpassa en lagerlokal i Årsta. Beställare är AB Sagax.

Projektet omfattar hyresgästanpassning  åt Menigo AB:s fisk – och köttgrossistverksamhet. Ombyggnaden avser personalutrymmen och lager på plan två på 5 100 kvm där ytan delas upp i tre delar och förses med nya installationer, nya rumsbildningar samt ny kylanläggning och två frysrum. På plan tre görs en kontorsanpassning till de nya hyresgästerna.

Ombyggnationen påbörjas i november 2018 och kommer vara avslutad hösten 2019.