Kv Panncentralen 1, Årsta

MVB har på uppdrag av Sagax hyresgästanpassat en lagerlokal i Årsta.

Projektet omfattade hyresgästanpassning  åt Menigo AB:s fisk – och köttgrossistverksamhet. Ombyggnaden avsåg personalutrymmen och lager på plan två på 5 100 kvm där ytan delades upp i tre delar och förseddes med nya installationer, nya rumsbildningar samt ny kylanläggning och två frysrum. På plan tre utfördes en kontorsanpassning till de nya hyresgästerna.

Ombyggnationen påbörjades i november 2018 och avslutades hösten 2019.