Kv Tuna Äng 3, Tumba

MVB har på uppdrag av Sagax byggt till en industrilokal i Tumba.

Projektet omfattade en tillbyggnad till hyresgästen Havilog AB med 800 kvm fryslager, 1 500 kvm torrlager och personalutrymmen samt en ca 500 kvm stor kylkaj. I entreprenaden ingick även finplanering av mark samt omläggning av ledningar.

Bild: Google Earth