Kv Tuna Äng 3, Tumba

MVB har fått uppdraget att bygga till en industrilokal i Tumba. Beställare är AB Sagax.

Projektet omfattar en tillbyggnad till hyresgästen Havilog AB med 800 kvm fryslager, 1 500 kvm torrlager och personalutrymmen samt en ca 500 kvm stor kylkaj. I entreprenaden ingår även finplanering av mark samt omläggning av ledningar.

Bild: Google Earth