Lager och terminal Budbee, Malmö

MVB har fått uppdraget att bygga en ny terminal för godshantering i Lockarp, Malmö. Beställare är Castellum och nyttjare är Budbee.

Entreprenaden omfattar en drygt 5 000 kvm stor anläggning för så kallad last mile-distribution, förflyttning av gods från en hub till en slutdesitination som vanligtvis är en konsument. Castellums avsikt är at tillsammans med Budbee skapa Sveriges modernaste last-mile terminal, helt anpassad utifrån automation och med egen solenergi på taket för effektiv fastighetsdrift och laddning av elfordon.

Den nya terminalen har ett perfekt logistikläge med direktkoppling till E6/E20 i närheten av trafikplats Lockarp. Projekteringen av den nya anläggningen sker i linje med Castellums nordiska etableringsplan för logistik, där hållbarhet går hand i hand med högteknologiska lösningar.

Enligt beräkningar av Malmö stad kommer satsningen att generera cirka 500 arbetstillfällen till kommunen.

Första spadtaget togs den 25 januari 2022 och anläggningen ska stå färdig efter sommaren samma år.