Lager och terminal Budbee, Malmö

MVB har på uppdrag av Castellum byggt en ny helautomatiserad logistikterminal för godshantering i Lockarp, Malmö. Terminalen är skräddarsydd för Budbees verksamhet.

Entreprenaden omfattade en drygt 5 000 kvm stor anläggning för så kallad last mile-distribution, förflyttning av gods från en hub till en slutdesitination som vanligtvis är en konsument. Castellums ambition har varit att tillsammans med Budbee skapa Sveriges modernaste last-mile terminal, helt anpassad utifrån automation och med egen solenergi på taket för effektiv fastighetsdrift och laddning av elfordon.

Den nya terminalen har ett perfekt logistikläge med direktkoppling till E6/E20 i närheten av trafikplats Lockarp. Projekteringen av den nya anläggningen har skett i linje med Castellums nordiska etableringsplan för logistik, där hållbarhet går hand i hand med högteknologiska lösningar. Fastigheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Terminalen har från första spadtag till färdigställande, byggts på enbart nio månader, helt i linje med Castellums önskemål.

Enligt beräkningar av Malmö stad kommer satsningen att generera cirka 500 arbetstillfällen till kommunen.

Första spadtaget togs den 25 januari 2022 och anläggningen invigdes i oktober 2022.

Läs mer om invigningen