OX2, Helsingborg

På uppdrag av OX2 Bio Produktion har MVB uppfört en ny förbehandlingsanläggning i Helsingborg.

Anläggningen är på 600 kvm och är en av Sveriges modernaste förbehandlingsanläggningar.

Den nya lokalen inhyser den maskinanläggning som omvandlar matavfall till en flytande massa. Massan pumpas därefter via ledningar till närliggande produktionshus där den hettas upp till 70 grader och omvandlas till biogas. I den nya anläggningen finns dessutom ett kontrollrum.

Anläggningen är byggd med platta av betong, stålstomme, plåttak, sandwichlement och platsgjutna ytterväggar i betong som är nersänkta i marken. Byggnaden är försedd med ramper för smidig avlastning av matavfallet direkt in i anläggningen. På så sätt hanteras matavfallet direkt och problemet med skadedjur och lukt kan minimeras.

Förbehandlingsanläggningen stod klar för att tas februari 2019.